A számolási nehézség felismerése és kezelése - Győr 2022.03.25-27.

már
25
március 25, 8:00 de

Corvin utca

Győr

Corvin utca

A tanfolyam napjai
-
Értékelés
Résztvevők száma
23 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
23 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
4.96
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.76
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
4.96
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4.96
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
4.90
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.94
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
5.00
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.94
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.90