A társulásról

JEGYZŐKÖNYV:

A társulás neve:
A tanulás öröm is lehet társulás

Székhelye:
2060 Bicske, Bogya Károly u. 20/a.

Alapító tagjai:
Neuro-Logo-Ped Kft., ügyvezető Kulcsár Mihály György és Kulcsár Mátyás

Logo-Ped KM Bt., cégvezető Kulcsár Mihályné
Kulcsár Mihályné neuropedagógus, egyéni vállalkozó
Kulcsár Mihály KMT oktató, egyéni vállalkozó
Kulcsár György neuropedagógus, egyéni vállalkozó

A megalakulás időpontja:
2013. szeptember 1.

Vezetője:
Kulcsár Mihály György

A társulás az alapító tagok közös elhatározása alapján jött létre.

Célja:
A hasonló tevékenységet folytató vállalkozások munkájának összehangolása, az egyes munkafolyamatok elosztása, egymás munkájának segítése.

Működési formája:
önálló munkavégzés.

A vállalt feladatok, tevékenységek végzését a társulás vezetőjének irányításával és valamennyi alapító vállalkozás vezetőjének résztvételével történt közös megállapodás alapján osztják fel egymás közt. A vállalt munkát valamennyi vállalkozás a saját nevében és teljes felelősségvállalással végzi. Az elvégzett munkát közösen, a munkát végzett vállalkozások vezetőjének bevonásával értékelik és közös javaslatot tesztnek az esetleges változtatások végrehajtására.

Új tagot felvenni a belépni szándékozó vállalkozás írásbeli kérésére, az alapító tagok egyhangú döntése alapján lehet. Az alapító tagok a döntés meghozatalához vizsgálják a jelentkező eddigi munkáját, elért eredményeit, a Mozgásterápia a tanulási nehézség megelőzésére és oldására című 60 órás tanfolyam elvégzésének meglétét. Az új tag adatait csatolni kell a a jegyzőkönyvhöz.

A társulásból bármelyik tag indoklás nélkül, bármikor kiléphet. Ezt a tényt írásban rögzíteni kell és csatolni kell a jegyzőkönyvhöz.

A társulás megszűnik, ha az alapító tagok legalább 50 %-a kilép vagy ha az alapító tagok egyhangúlag úgy döntenek.

2013. szeptember 1.