Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi, adatkezelési szabályzat hatályos 2020. 01. 01. napjától.

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően Kulcsár Mihály György egyéni vállalkozó tájékoztatást nyújt a tevékenységével kapcsolatban végzett adatkezelésekről.

 

  1. Adatkezelő

Kulcsár Mihály György egyéni vállalkozó, Bicske, Bogya K. u. 20/a. Adószáma: 66312343-1-27, telefon: 06-20/44-90-835, e-mail: kulcsarmihaly@freemail.hu.

  1. Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag az Érintett saját kérésére rögzíti és kezeli. (Infotv.5 §. 1. bek.) Információs- és hírleveleket az Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén küldhet. Az Érintett a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelőhöz intézett e-mail-lel bármikor megtilthatja, hogy a továbbiakban ilyen megkeresést kapjon.

  1. Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célból és időtartamig kezeli.

Az adat fajtája: képzéssel kapcsolatos ismertető, hírlevél, tájékoztatás küldése.

A kezelt adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím, születési adatok, iskolai végzettség, állampolgárság, fizetési adatok, fizetési mód.

Az adatkezelés célja: a képzésre jelentkezők nyilvántartása, ismertetők, hírlevél küldése.

Az adatkezelés időtartama: az érintett adattörlésére vonatkozó kérelméig

  1. Adafeldologozók:

Adatkezelő az általa kezelet adatokat kizárólag könyvelési célból továbbíthatja Adatfeldolgozó felé. Adatfeldolgozó az adatkezelést kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint végezheti és a kezelt adatokat senkinek sem adhatja tovább.

Adatfeldolgozó neve: Szekeresné Kun Andrea

címe: 2060 Bicske, Kisfaludy u.

adatfeldolgozási tevékenysége: könyvelés

feldolgozással érintett adatok: név, cím,számlázási adatok, fizetési mód

Adatfeldolgozó neve: Bilingó: Octonull Kft

címe:8230 Balatonfüred, Jókai Mór u. 5.
Adatvédelmi információkat itt találhatja: www.bilingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato

  1. Adattovábbítás:

Adatkezelő a kezelt adatokat harmadik személynek nem továbbítja.

  1. Az Érintett jogai:

az Érintett kérheti, az Adatkezelőnél, hogy az tájékoztatást nyújtson személyes adatainak kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését vagy törlését.

Adatkezelő köteles a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül Érintett kérését teljesíteni és erről írásban vagy e-mailben Érintettet tájékoztatni.

  1. Adatbiztonság:

Adatkezelő az adatkezelést oly módon végzi, hogy annak során biztosítsa az Érintettek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az Érintettek adatait a tőle telhető legbiztonságosabb módon végi és megakadályozza illetéktelenek hozzáférését.