A számolási nehézség felismerése és kezelése

okt
27
október 27, 8:00 de
A tanfolyam napjai
-

Részletes információk a képzésről:

Értékelés
Résztvevők száma
14 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
14 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
5.00
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.50
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
5.00
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4.86
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
5.00
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.93
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
5.00
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.93
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.93