Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására Sárospatak2019.09.20.

szep
20
szeptember 20, 8:00 de

Sárospatak, Eötvös u. 5.
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola

Komplex mozgásterápia

Sárospatak, Eötvös u. 5.
Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola

A tanfolyam napjai
-
-
Értékelés
Résztvevők száma
20 fő
Viszzakapot értékelőlapok száma
20 db
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
5.00
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
4.90
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
4.70
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
4.90
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei?
5.00
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
4.75
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k) munkáját, szaktudását?
4.95
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek?
4.90
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?
4.46