Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. Évfolyamos Általános Iskolája

Település
Szentgotthárd

Mozgásterápia beszámoló

Első osztályban heti 2-3 órában végezzük a gyerekekkel a mozgásterápia feladatsorait. A gyerekek szívesen és lelkesen tornáznak. A mozgássorok megfelelő elsajátítására néhány óra elegendő, a továbbiakban a gyerekek teljesen önállóan, pontosan végzik, és viszonylag rövid idő alatt befejezik a havonta előírt gyakorlatokat. A hibajavításra, folyamatos ellenőrzésre, és az egyéni korrekcióra nagy figyelmet fordítunk. Néhány tanuló esetében látványos javulás következett be a mozgáskoordináció terén. Az eleinte nehézséget okozó gyakorlatokat is sikeresen végrehajtják már a sok ismétlés és gyakorlás eredményeként, a lépcsőn való közlekedés is egyre könnyedebb.

Második évfolyamon a tíz hónapra tervezett program befejezése zajlik. Sajnos a helyhiány miatt kevesebb alkalommal, viszont hosszabb ideig gyakorolják a gyerekek az utolsó hónapok feladatait. A pedagógus észrevétele alapján a műveletsor elvégzése elég hosszú időt vesz igénybe a hibajavítások és a nehezedő feladatok miatt. Pozitív változás, hogy több gyerek mozgása és figyelme egyértelműen fejlődött. Azokkal a tanulókkal többet gyakorolnak a tanítók, akik nehezebben végzik még a feladatokat.

A Kulcsár-féle tornát hetente 4 alkalommal végzik az eltérő tantervű alsó tagozat, 1-2. csoportos tanulói. Jelenleg a 6. hónap feladatsoránál tartanak. A legtöbb mozgásformát segítséggel tudják végezni. A torna hatására, sokat fejlődött nagymozgásuk, a nem beszélő kisfiú beszédére is pozitív hatást fejtenek ki a gyakorlatok. Ő már szótagokban beszél, rövid mondatok kimondására képes.

Kiss Eszter

oktatási munkaközösség-vezető

Mozgásterápia tapasztalatai

A vizsgált csoport: Arany János Általános Iskola, Szentgotthárd, 3. A osztály

A terápia kezdő időpontja: 2017. november

A csoport bemutatása: 22 fő, 16 fiú és 6 lány, a terápia kezdetén 2. évfolyamos tanulók.

SNI-s tanuló nincs, de van 4 BTM-es, akik fejlesztésre is járnak.

2 tanuló hipermotilis tüneteket mutat (ők nem járnak más terápiára).

5 tanuló mozgása összerendezetlen, egyiküknek a finommozgása is nagyon fejletlen, mindegyiküknél a keresztmozgások nehézséget jelentenek.

2. osztályban a 7. hónapig jutottunk el a mozgásterápiában. Az idei tanévben a 7. hónap ismétlésével kezdtünk, jelenleg 1 hónap kihagyás miatt (karácsonyi próbák) a 9. hónapnál tartunk.

Tapasztalatok: Az első hónapban egy hét kellett ahhoz, hogy gördülékenyen menjenek a feladatok, ez a „betanulási” idő már sokkal rövidebb, pár nap után tudják a feladatokat. Eleinte nagyon sokat kellett javítani, főleg a keresztmozgásoknál és azoknál a gyerekeknél, akiknek a mozgásában problémák vannak. Sokat fejlődött a nagymozgásuk,összerendezettebb lett. Ezáltal a finommotorikában is érezhető fejlődés. 4 tanulót egyénileg is felmértem, ők otthon szüleikkel egyénileg is tornáztak. A hipermotilis tanulók nyugodtabbak lettek, már többnyire képesek az órák nagy százalékéban aktívan dolgozni. A közösségre jellemző, hogy elég hangosak és nyugtalanok, ez részben a fiúk nagy számának köszönhető. Tapasztalható e téren is javulás, játékaik nyugodtabbá váltak.A karácsonyi próbák ideje alatt (kb. 1 hónapig) nem tudtuk végezni a terápiát, érezhető volt a hiánya, főleg a problémás tanulóknál, nehezebben koncentráltak, ez írásbeli és szóbeli munkájukban is jelentkezett, illetve az óravezetés alatt is tapasztalható volt. Négy tanulónál a mozgásterápiát kiegészítve háttérképesség fejlesztést is végzek Sindelar programmal.

Kozóné Stern Eszter

Partnerintézmény-típus
Bázisiskola