Pogányi Általános Iskola

Kép
bemutató óra
Panni nénivel
szülők iskolája
Település
Pogány

Iskolánk Pécs vonzáskörzetében található, négy osztályos, német nemzetiségi nyelvtagozatos általános iskola, melynek felső évfolyamai már az anyaintézmény részét képezik. Intézményünk, a nagyváros mellett, kedvező környezeti feltételek között fekszik. Árnyas, füves udvar, szomszédban háziállatok sokasága.

Az iskola jelenlegi vezetője elképzelésének megfelelően, lehetőséget ad az itt tanítóknak, nevelőknek, szaktanároknak, hogy az általuk tanított, nevelt, fejlesztett gyermekek minden oldalú képességfejlesztése megvalósulhasson.

Hon-és népismeret keretében, német néptánc, testnevelés órák mellett magyar néptánc és úszásoktatás is folyik. A Montessori Pedagógia elemeinek bevezetése is folyamatos.

Továbbá a mindennapos mozgásfejlesztés is része több éve iskolánkban. Ahhoz, hogy munkánk még hatékonyabb legyen e téren, a csoportos mozgásfejlesztő program kidolgozója, Kulcsár Mihályné, Panni néni segíti tevékenységünket havi rendszerességgel. Panni néni szupervízori javaslatai, észrevételei, segítése elengedhetetlen. Az ő személye, személyisége, önzetlen, fáradhatatlan segítése, gondoskodása, feltétel nélküli szeretete sikerünk kulcsa.

Elmondhatjuk, hogy a mozgásfejlesztés során, a célzottan összeállított mozgásos feladatok és azok mindennapi gyakorlása, új esélyt ad a hiányosan szerveződött idegi kapcsolatok rendeződésének, beérésének, az eltérő mozgásminták újra szerveződésének.

A mindennap elvégzett, fent említett fejlesztő munka kihat, a koordinációra, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók, valamint a szociális kompetenciák fejlődésére is /Úgymint: kudarctűrés, figyelem, kitartás, önbizalom, helyes önértékelés…/

Partnerintézmény-típus
Bázisiskola